תעודת אחריות :

חברת קוביקס-Cubix מתחייבת לתקן כל פגם הרהיט או חלקו הנובע מפגם בחומר או כתוצאה מתהליך ייצור לא תקין החברה מתחייבת לבצע את התיקון הנדרש ו/או להחליף את המוצר לפי צורך וכפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים בכפוף לתנאי האחריות

תקופת האחריות :

הינה לשנה בלבד החל ממועד האספקה לבית הלקוח.
החברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שירות ותיקונים בתשלום לאחר תום תקופת האחריות
Call Now Button
×